ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO GIA  BẢO
 
Địa chỉ:207/6Trần Bình Trọng, P.hường 3, Quận 5 TP. HCM
 
Điện thoại: 0776.950.960
 
Email: dongtrunghathaogiabao@gmail.com