Chính sách

Theo những điều khoản và điều kiện được GIA BẢO quy định trong Chính sách Trả hàng. Và Hoàn tiền này và tạo thành một phần của Điều khoản dịch vụ. ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO GIA BẢO đảm bảo quyền lợi của Người mua.  Bằng cách cho phép gửi yêu cầu hoàn trả sản phẩm hoặc hoàn tiền trước khi hết hạn. Thời hạn ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO GIA BẢO đảm Bảo đã được quy định trong. Điều khoản và chính sách được ghi chi tiết ở các mục và được sử dụng như một điều lệ.

Công ty thực hiện các chính sách

ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO GIA BẢO sản phẩm của chúng tôi luôn đảm bảo thực hiện bởi Công Ty TNHH Dược Thảo Gia Bảo, theo yêu cầu của Người dùng, để hỗ trợ Người dùng trong việc giải quyết các xung đột có thể phát sinh trong quá trình giao dịch. Người dùng có thể liên hệ với nhau để thỏa thuận về việc giải quyết tranh chấp của họ hoặc báo cáo lên ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO GIA BẢO hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được hỗ trợ trong việc giải quyết mọi tranh chấp xảy ra trước, trong hoặc sau khi sử dụng ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO đảm bảo.

Các danh mục chính của Gia Bảo đề cập như sau :

– Điều kiện áp dụng
– Điều kiện trả hàng
– Không thay đổi ý định mua hàng
– Quyền lợi của Gia Bảo và người mua
– Tình trạng của hàng trả lại
– Chi phí trả hàng
– Hoàn tiền cho Hàng trả lại
– Liên lạc giữa Người bán và Gia Bảo
– Tranh chấp giữa Người mua và Gia Bảo.

Contact Me on Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0776.950.960-070.334.6090